Jak funguje výroba elektrické energie pomocí slunce?

Fotovoltaický jev transformuje sluneční energii na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků, kde jsou navzájem pospojovány v rámci fotovoltaických panelů, někdy označovaných také jako solární panely. Panely jsou označovány výkonem v jednotce wattpeak. Když svítí slunce, dopadá v Česku na jeden m2 zhruba 1 kW energie. Solární panel umí zhruba 17 až 20 % z tohoto množství přeměnit na elektrickou energii. Tuto hodnotu označujeme jako účinnost solárního panelu.