Jak je to s dotacemi pro rodinné domy?

V rámci programu Nová zelená úsporám 2030 (NZU), který je spravován Státním fondem životního prostředí (SFŽP), se podporuje snižování energetické náročnosti rodinných domů, efektivním využíváním zdrojů obnovitelné energie. Jedná se o podporu z oblasti
C – zdroje energie, podoblast podpory C. 3 – fotovoltaické systémy. V programu NZU 2030 je přepokládaná alokace finančních prostředků minimálně 39 mld. Kč. Konečná částka bude záviset na více faktorech, například zisky z prodeje emisních povolenek. Zdroje financí jsou z nástroje na podporu oživení a odolnosti tzv. RRF – Recovery and Resilience Facility, který je uveden v národním plánu obnovy, a to zejména v prvních letech fungování NZU 2030, kde se předpokládá s částkou okolo 19 mld. Kč. Od roku 2026 se bude na financování dotačních titulů zaměřovat podíl na výnosu aukcí emisních povolenek EUA A EUAA v rámci EU ETS. Předpokládá se s částkou 4 mld. Kč, každý rok od roku 2026.

Dotace a jejich částky jsou vypočítávány individuálně na každou instalaci. Maximální podpora činí až 200.000 Kč a o 10 % více pro zvýhodněné kraje, tedy 220.000 Kč. Dále je přispíváno částkou 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace pro všechny typy dotací bez ohledu, zdali je kraj zvýhodněný nebo není. Zvýhodněné kraje jsou Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Důležitá podmínka je, že dotační částka nesmí přesáhnout více než 50 % z celkové částky. Zákazník vždy musí profinancovat celou stavbu a následně mu bude vyplacena dotace.

V následující tabulce jsou znázorněny podmínky dotací a výpočet konečné částky, podle parametrů fotovoltaické elektrárny.

Naše adresa

Srovnejsolar.cz s.r.o.
Hrdinů 750, Uničov
IČO: 17991455

info@srovnejsolar.cz

Menu

Všechna práva vyhrazena Srovnejsolar..cz