Co má splňovat elektroměrový rozvaděč?

Nároky distributorů pro správné provedení elektroměrových rozvaděčů (ELM) je základní věc, která by se měla řešit v rámci instalace fotovoltaické elektrárny (FVE), pokud chceme získat dotaci a být připojeni do distribuční soustavy. Tato podmínka je zanesena do závazných podmínek NZÚ. V České republice máme hned tři distributory, těmi jsou ČEZ distribuce, E.GD a také PRE. Každý z těchto distributorů má své podmínky připojení a to, jak má být vše správně provedeno před příjezdem technika distribuce k výměně dvoukvadrantního elektroměru za čtyřkvadrantní nebo také šestikvadrantní (ten umí měřit více veličin, základ je mít čtyřkvadratní).  

Základní podmínky jsou vždy uvedeny na stránkách distributora, který je na Vašem území. V základě musí být splněny podmínky jako správná zkratovací hodnota jističe, udávána v KA, neplést prosím s proudovou hodnotou jističe, to se týká jak hlavního jističe na přívodu v ELM před elektroměrem, tak jističe pro hromadné dálkové ovládaní (HDO). Pokud na domě není instalováno HDO, dá se dnes již použít tzv. bezdrátové HDO a tím odpadá nákladná instalace nového kabelu pro ovládání signálu z ELM rozvaděče až do domovního rozvaděče. Dále je vyžadováno manuální odpojení odběrného místa označovaného také jako vypínač instalace,  které se nachází v elektroměrovém sloupku ale již za elektroměrem. Provádí se pomocí jističe nebo přepínače a je nedílnou součástí správně upraveného odběrného místa. Vždy je otázka, zdali je firma montující fotovoltaiku na Vašem domě ochotná Vám s těmito úkony pomoct anebo Vás odkáže na úpravu svépomocí, tedy vyhledání elektrikáře po vlastní ose. Vždy je dobré se firmy, která provádí instalaci na tyto náležitosti zeptat a mít tak jasno, jak to bude, než se po instalaci FVE na Vašem domě potýkat s problémy nepřipojení ze strany distributora.

Naše adresa

Srovnejsolar.cz s.r.o.
Hrdinů 750, Uničov
IČO: 17991455

info@srovnejsolar.cz

Menu

Všechna práva vyhrazena Srovnejsolar..cz