Informace pro porovnání

Najdeme Vám nejvýhodnější nabídky pro váš dům. Na pár kliknutí.

Pečlivě vybírejte svého dodavatele!

Pořízení FVE pro svou nemovitost svěřujeme do rukou dodavatelů těchto řešení. Bohužel s prudkým nárůstem zájmu o FVE dochází na českém trhu k situacím, kdy dodavatelé nejsou schopni dostát svým závazkům....

Výhody fotovoltaických elektráren

Fotovoltaická elektrárna je technologie, která využívá sluneční energii k výrobě elektrické energie. Mezi její největší výhody patří ekologičnost, nulové emise skleníkových plynů a nízké náklady na provoz a nejdůležitější...

Financování a zálohy

Velice důležité téma ohledně pořízení fotovoltaické elektrárny je, jak bude po uzavření smlouvy s dodavatelem vyřešeno financování, respektive platby za realizaci. Každá realizační firma má typ záloh nastaven jiným způsobem....

Co má splňovat elektroměrový rozvaděč?

Nároky distributorů pro správné provedení elektroměrových rozvaděčů (ELM) je základní věc, která by se měla řešit v rámci instalace fotovoltaické elektrárny (FVE), pokud chceme získat dotaci a být připojeni do...

Jak je to s dotacemi pro rodinné domy?

V rámci programu Nová zelená úsporám 2030 (NZU), který je spravován Státním fondem životního prostředí (SFŽP), se podporuje snižování energetické náročnosti rodinných domů, efektivním využíváním zdrojů obnovitelné energie. Jedná se...

Co je fotovoltaický panel a jaké jsou typy?

Solární panely tvoří nedílnou součást každé fotovoltaické elektrárny. Přeměňují sluneční záření na elektrickou energii. Tato přeměna funguje na principu zvaném fotovoltaický jev a odehrává se v takzvaných fotovoltaických článcích,...

Co je střídač a jaké jsou základní typy ?

Střídač je elektrické zařízení, které zajišťuje přeměnu stejnosměrného napětí, které produkují panely, na střídavé napětí, potřebné pro Vaše domácí rozvody. Tato řídící jednotka fotovoltaiky má na starosti kompletní řízení...

Co je baterie pro fotovoltaiku?

Akumulátor je určen k ukládání elektrické energie vyrobené fotovoltaikou během provozu ve dne. Elektrická energie se do baterií akumuluje v okamžiku, kdy je výroba z panelů vyšší než spotřeba domu. Uživateli tento...

Co je wattrouter?

Jedná se o zařízení, které slouží k směrování nadbytečné vyrobené nespotřebované energie do spotřebičů jako jsou bojlery, akumulační nádoby připojitelné k elektrické síti, klimatizace a další. Z pravidla se používá v instalacích s takzvaným...

Co je fotovoltaická elektrárna?

Zařízení, které Vám dlouhá léta bude vyrábět elektrickou energii pro Váš rodinný dům. Vyrobená stejnosměrná energie K čemu slouží fotovoltaická elektrárna? Jaký je základní princip fungování fotovoltaické elektrárny? Zjednodušeně...

Vyplatí se pořízení fotovoltaických panelů?

Instalace fotovoltaických panelů se vyplatí všude tam, kde je vysoká spotřeba elektřiny, tedy velký potenciál pro úspory elektřiny. Nejvýhodnější instalace fotovoltaických panelů jsou tam, kde se drtivá většina energie ihned spotřebuje...

Naše adresa

Srovnejsolar.cz s.r.o.
Hrdinů 750, Uničov
IČO: 17991455

info@srovnejsolar.cz

Menu

Všechna práva vyhrazena Srovnejsolar..cz